บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

 

1. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณมือ และเท้า เจ้าหน้าที่ฆ่าเชื้อ ก่อนและหลัง เข้าพื้นที่บริการ

 

 

 

2. ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ที่มีโอกาสใช้มือสัมผัส เช่น ลูกบิดประตู, มือจับประตู, โต๊ะ,เก้าอี้ ปุ่มกดลิฟท์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระดับสายตา

 

 

 

3. ฉีดพ่นละอองฝอย ( ULV) ภายในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระดับบน (ภายในอากาศ) และระดับล่าง ( พื้นผิว )