เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

 

    จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 6 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล ในประเทศไต้หวัน บริหารและ ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความชำนาญงานตามใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 9/2549 และสารเคมีที่มีความ ปลอดภัยสูง โดยสารเคมีที่ใช้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เช่น อาเจนด้า 25 อีซี, เอซีนา, ไทมไลน์, เทมพริด, เคมไดร์ท เอ็มอี นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ  เช่น เครื่องอัดน้ำยา  แรงดันต่ำ, เครื่องอัดน้ำยาเข้า Built-in,เครื่องเจาะหัวเพชร,เครื่องตรวจปลวก, เครื่องฉีดผงแรงดันสูง