ระบบตรวจจับปลวกและกำจัดด้วยเหยื่อ“เอ็กซ์เทอร์ร่า(EXTERRA)”

 

1. ทำการเจาะพื้นรอบตัวอาคาร เพื่อฝังสถานีคอนกรีต

 

 

 

2.เจาะพื้นดินเพื่อเตรียมติดตั้งสถานีใต้ดิน

 

 

 

3.เติมสารโพกัส เพื่อดึงดูดปลวกให้เข้ามาภายในสถานี 

 

 

 

4. เมื่อเติมสารโพกัสเรียบร้อยแล้วทำการติดตั้งสถานี

 

 

5.ติดตั้งสถานีฝังคอนกรีตและสถานีฝังดินเรียบร้อย

 

 

กรณีที่พบปัญหาปลวก

 

1. ทำการสำรวจจุดที่ปลวกสร้างทางเดินและทำการติดตั้งสถานีบนดิน

 

 

2. เตรียมริเควียมที่เป็นอาหารสำหรับปลวกและเติมริเควี่ยมภายในสถานีบนดินให้เต็ม 

 

3. ทำการตรวจสอบกล่องสถานีบนดินหลังการติดตั้ง เพิ่มปริมาณริเควี่ยมเมื่อพบว่าปริมาณริเควียมในกล่องลดลง จนรังล่มสลายไป