ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล 

บริษัทรับกำจัดปลวก บริษัทรับกำจัดมด บริษัทรับกำจัดแมลง

"บ้านของท่าน คืองานของเรา"

 

Soil  Treatment  System

กำจัดปลวกด้วยวิธี

(ระบบอัดน้ำยาเคมีลงดินและฉีดคลุมเต็มพื้นที่ ป้องกันปลวกระยะยาว)

 

    เป็นระบบป้องกันและกำจัดปลวกโดยการอัดและฉีดพ่นน้ำยาเคมีป้องกันปลวกลงดินให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของตัวบ้าน หรือ อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัวบ้านหรืออาคารด้วยเพื่อป้องกันเข้ามาสู่บ้านหรืออาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคารได้รอบอาคารซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด

 

    โดยจะเริ่มดำเนินงานก่อนเทพื้นคอนกรีตชั้นล่างระหว่างก่อสร้างหลังจากการถมดินทรายชั้นสุดท้ายจนแน่นเตรียมพร้อมสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคาร หรือก่อนปูแผ่นพื้นอาคาร โดยการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำหรับป้องกันปลวกนั้นจะต้องจัดเก็บหรือทำลายเศษไม้แบบก่อสร้าง ตอไม้หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นอาหารของปลวก หรือปลวก สามารถทำทางเดินขึ้นสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้และพื้นที่ไม่ควรจะมีน้ำขัง ซึ่งจะมีผลกับระดับความเข้มข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมีทำให้ความมีพิษต่ำลง

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบ Soil  Treatment  System แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้


   1.  เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายบริการป้องกันและกำจัดปลวกทำการสำรวจสถานที่และพื้นที่รอบตัวบ้านหรืออาคารทั้งภายในและภายนอกก่อนลงมือปฏิบัติงาน  เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนในการดำเนินงานแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุดในการป้องกันและกำจัดปลวก


   2.  เจ้าของบ้านหรืออาคารจัดเก็บอาหารหรือเครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้มิดชิดรวมทั้งเอกสาร หนังสือ  เครื่องมือ  เสื้อผ้าและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถทนต่อสารเคมีได้

 

    3.  เจ้าหน้าที่ขออนุญาตและทำการโยกย้ายของออกจากบริเวณผนังอาคารเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก


    4.  เจ้าหน้าที่ทำการฉีดน้ำยาเคมีแบบกระจายเข้าตามรอยแตก  รอยต่อและรอยแยกของตัวอาคารทั้งภายในและภายนอก  เพื่อป้องกันมิให้ปลวกเกิดขึ้นอีก


    5.  เจ้าหน้าที่ทำการฉีดน้ำยาเคมีตรงจุดที่พบรังของปลวก  และทำการตามรอยซึ่งเป็นทางเดินของปลวกรอบตัวบ้านหรืออาคาร


    6.  เจ้าหน้าที่ทำการเจาะพื้นภายในตัวอาคารลงไปถึงชั้นดินหรือทรายข้างล่าง  โดยแต่ละรูที่เจาะให้ห่างจากผนังอาคาร 30 เซนติเมตร  และแต่ละรูให้ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร  เจาะตามความยาวของกำแพงและผนังห้องด้านใน  โดยเน้นหนักตามจุดที่สำคัญ  เช่น  เสา   วงกบประตู  มุมห้องบริเวณปล่องหุ้ม  ท่อน้ำทิ้ง  ท่อประปา  และท่อระบายน้ำ  เป็นต้น  แล้วจึงใช้หัวอัดน้ำยาเคมีอัดน้ำยาเคมีที่ผสมแล้วประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตรลงไปในดิน  เพื่อทำลายรังและทางเดินที่เป็นที่อยู่อาศัยปลวก


    7.  เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและอุดรูที่เจาะหลังจากการอัดน้ำยาเคมี  โดยจะใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำยากันซึมอุดรูในชั้นของคอนกรีตแล้วใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นผิวมากที่สุดอุดรู


    8.  เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีลงดินตามแนวคานคอดินนอกตัวอาคาร โดยใช้หัวอัดน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินหรือทรายลึกประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อทำการอัดน้ำยาโดยรอบแนวคานดินภายนอกตัวอาคารแต่ละจุดห่างกันประมาณ 1 เมตร และทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้ง

 

การรับประกันแล้วตรวจเช็ค
      1.  บริษัทฯ มีการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมีที่จะสามารถป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินได้เป็นเวลา 1 ปี และจะออกใบรับประกัน (Warrancy Certificate)
       2.  บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจเช็คให้กับท่านทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี
      3.  ในกรณีที่ท่านพบปัญหาหรือสงสัยว่าจะมีปลวกเกิดขึ้นใหม่  โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปบริการให้ท่านภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากรับแจ้งแล้วโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น

 

** การกำจัดปลวกให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  ควรดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญ **

กำจัดปลวกด้วยวิธีอัดน้ำยาลงดิน วิธีกำจัดปลวกด้วยวิธีอัดน้ำยาลงดิน กำจัดปลวกโดยใช้อัดน้ำยาลงดิน

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจและประเมินหน้างานฟรี

"เราสัญญา จะไม่ปล่อยให้แมลงร้ายมาทำลายคนที่คุณรัก"
ติดต่อ/สอบถาม 
081-557-6501 , 089-692-4311

บริษัท ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด