ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล 

บริษัทรับกำจัดปลวก บริษัทรับกำจัดมด บริษัทรับกำจัดแมลง

"บ้านของท่าน คืองานของเรา"

กำจัดปลวกด้วย

ระบบการวางท่อ

ปลวก

    การป้องกันและกำจัดปลวก มีอยู่หลายวิธี สำหรับปลวกใต้ดินนั้น การป้องกันและกำจัดให้ได้ผลมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด คือ การใช้สารเคมีที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น เพื่อรับรองว่ามีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องกำจัดตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหา คือต้นตอของรังเพื่อมิให้สามารถขยายพันธุ์ได้อีกต่อไป

 

การป้องกันและกำจัดปลวก มี 2 วิธี คือ

   1. การป้องกันและกำจัดปลวกบ้านหรืออาคารระหว่างการก่อสร้าง

   2. การป้องกันและกำจัดปลวกบ้านหรืออาคารหลังการก่อสร้าง/ปลูกสร้างเสร็จแล้ว

 

วิธีการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านหรืออาคารระหว่างการก่อสร้าง สำหรับกำจัดปลวกด้วยวิธีวางท่อ วิธีกำจัดปลวกด้วยวิธีวางท่อ  กำจัดปลวกโดยใช้การวางท่อ

   1. Pipe Treatment System (ระบบติดตั้งท่ออัดน้ำยาเคมีใต้พื้นบ้านหรืออาคารระหว่างการก่อสร้าง)

      เป็นระบบการติดตั้งท่อน้ำยาป้องกันปลวกใต้พื้นอาคารตามบริเวณห้องต่างๆ โดยจะอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อที่สามารถทนทานต่อแรงอัดความดันสูงและมีความยืดหยุ่น และสามารถป้องกันการถูกทำลายจากน้ำยาเคมี โดยใช้เครื่องมืออัดแรงดันสูง และ ฉีดน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้ผิวดินส่วนนั้นเป็นพิษยากเกินกว่าปลวกจะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายความเสียหายให้กับตัวบ้าน หรือตัวอาคารได้ โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ก่อสร้างเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะเริ่มทำการวางท่อ โดยจะวางท่อขนานไปกับแนวคานคอดินในรอบตัวอาคาร จะมีท่อซอยวางขนานคานในบางจุดตามความเหมาะสมที่มักจะเกิดปัญหาปลวก ได้แก่

     - บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น บริเวณห้องน้ำ ห้องใต้บันได การอัดและฉีดกระจายน้ำยาเคมีลงดินจะ ครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของบ้านหรืออาคารรวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัวบ้านด้วยเพื่อป้องกันปลวก เข้ามาสู่บ้านหรืออาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคาร และจะมีหัวฉีดน้ำยาเพื่อฉีดกระจายน้ำยาเคมี รวมทั้งจะมีวาล์วหัวอัดน้ำยาเคมีนอกตัวอาคารเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นตัวอัดน้ำยาเคมีเข้าไปในท่อที่ได้ติดตั้งไว้ใต้พื้นอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเจาะพื้นบ้านหรืออาคารในอนาคตข้างหน้า

   นอกจากนั้น วิธีนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำยาเคมีตกหล่นในบ้าน ปัญหาที่ต้องโยกย้ายของออกจากบ้านหรืออาคาร

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบ Pipe Treatment System แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

   1. ฝ่ายก่อสร้างเทคานคอดินในบริเวณที่จะสร้างบ้านหรืออาคารจนเสร็จเรียบร้อย โดยยังไม่ต้องปรับพื้นดินหรือทราย หรือวางพื้นปูแผ่นสำเร็จรูป

   2. เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายบริการป้องกันและกำจัดปลวกทำการวางและยึดท่อน้ำยาเคมี ที่ทนแรงอัดสูงขนานไปตามแนวคานคอดินด้านในรอบตัวอาคาร ลึกจากบนคานลงไป 15 เซนติเมตร โดยมีแคมป์รัดท่อและติดตั้งหัวปล่อยสารเคมี(Springer) ที่ท่อน้ำยาเคมี ระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร

   3. เจ้าหน้าที่วางท่อวาล์วหัวอัดน้ำยาเคมี โดยจะอยู่รอบ ๆ ภายนอกตัวอาคารเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม

   4. เจ้าหน้าที่ใช้หัวอัดน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพแบบพิเศษอัดลงหัวอัดน้ำยาเคมี แล้วทำการอัดฉีดพ่นน้ำยาเคมี บริเวณภายในอาคาร ด้วยเครื่องอัดลมที่มีกำลังแรงดันสูง โดยใช้น้ำยาเคมีประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร น้ำยาจะกระจายออกมาตามหัวปล่อยสารเคมี เพื่อทำการอัดน้ำยาโดยรอบแนวคานดินนอกตัวอาคาร และทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้ง

 

การรับประกันแล้วตรวจเช็ค สำหรับกำจัดปลวกด้วยวิธีวางท่อ วิธีกำจัดปลวกด้วยวิธีวางท่อ  กำจัดปลวกโดยใช้การวางท่อ

   1. บริษัทฯ มีการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมีที่จะสามารถป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินได้เป็นเวลา 3 ปี และจะออกใบรับประกัน (Warrancy Certificate)

   2. บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจเช็คให้กับท่านทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี

   3. ในกรณีที่ท่านพบปัญหาหรือสงสัยว่าจะมีปลวกเกิดขึ้นใหม่ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปบริการให้ท่านภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากรับแจ้งแล้วโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น

 

อุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับกำจัดปลวกด้วยวิธีวางท่อ วิธีกำจัดปลวกด้วยวิธีวางท่อ  กำจัดปลวกโดยใช้การวางท่อ

   1. ท่อ HDPE PN16 ( ท่อการเกษตร )

   2. แคมป์รัดท่อ

   3. วาล์วหัวอัดน้ำยาเคมี

   4. หัวปล่อยสารเคมี (Springer)

   5. พุก, ตะปูเกลียว

 

** การกำจัดปลวกให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญ **
 

บริษัทรับกำจัดปลวก บริษัทรับกำจัดมด บริษัทรับกำจัดแมลง
กำจัดปลวกด้วยวิธีวางท่อ วิธีกำจัดปลวกด้วยวิธีวางท่อ  กำจัดปลวกโดยใช้การวางท่อ

 

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจและประเมินหน้างานฟรี

"เราสัญญา จะไม่ปล่อยให้แมลงร้ายมาทำลายคนที่คุณรัก"

ติดต่อ/สอบถาม ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล(ประเทศไทย) จำกัด
081-557-6501 , 089-692-4311