บริษัท ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ของงานบริการของเรา เนื่องจากเรามีความตระหนัก ถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร ดังนั้นเราจึงได้จัด ให้บริการขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าภายในบริเวณอาคาร ตลอดจนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างได้ปราศจาก ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงอื่นๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความเสียหายของทรัพย์สิน โรคภัยต่างๆ

กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

 

 

  บริการของเรา 

 

 

บริการให้คำปรึกษาแนะนำฟรี

 

 

บริษัท ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

45/7 ซอยพัฒนาการ57 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศกรุงเทพมหานคร 10250

Tel  :  02-321-4397 Fax  :  02-321-4398

Mobile  :  081-557-6501 , 089-692-4311

Email  : debug_termite@hotmail.com

เลขที่ผู้เสียภาษี  :  0-1055-49025-29-8