ดีบัก บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง บริการกำจัดปลวก ฆ่าแมลง จากเยอรมัน

 การกำจัดและป้องกันหนู
 
          ต้องใช้หลายวิธีร่วมกันและต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่ในด้านสุขอนามัยสภาพแวดล้อมและข้อมูลเรื่องช่องทางเข้าออกของหนู  เพื่อให้การกำจัดหนูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เราสามารถให้คำแนะนำท่านในการป้องกันหนูได้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละพื้นที่

1.  การวางเหยื่อสำเร็จรูป
     1.1 กำหนดตำแหน่งที่จะวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคาร
     1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อ  เช่น  กล่องไม้  กล่องพลาสติก  กล่องเหล็ก  ท่อพีวีซ
     1.3 กำหนดปริมาณเหยื่อในแต่ละตำแหน่ง  โดยการวางจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาและความสะดวกในการตรวจสอบ
     1.4 เปลี่ยนเหยื่อใหม่เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพหรือสูญหาย

2.  การวางกาวดักหนู
     2.1 วางกาวดักหนูตามจุดที่กำหนด  ซึ่งบางสถานที่อาจต้องวางกาวดักหนูในกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดโดยมีช่องให้หนูเข้าไปได้
     2.2 อาจมีการวางอาหารบนเหยื่อ  และมีการเปลี่ยนอาหารหรือเหยื่อ

3.  การวางกรงดักหนู
     -  วางกรงดักหนูตามความเหมาะสม  เช่น  บริเวณทางเดินหรือที่อยู่อาศัยของหน
     -  ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อ
     -  ล้างทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่พบว่ามีหนูติดหรือมีการเปลี่ยนเหยื่อ

 

 


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
186320