ดีบัก บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง บริการกำจัดปลวก ฆ่าแมลง จากเยอรมัน

การกำจัดและป้องกันมด แมลงสาบ
 
ซึ่งวิธีที่เลือกใช้ในการกำจัดนั้น แตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ที่ให้บริการ

1.  การฉีดพ่นสารเคมี
           ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ในการฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดในบริเวณแหล่งหลบซ่อนและแหล่งอาหาร  เช่น  ท่อน้ำทิ้ง  ช่องชาร์ป ท่อระบายน้ำ แหล่งอับชื้น ห้องครัว  ห้องอาหาร  ห้องเก็บของ  ตามซอกมุม  หรือรอยแตกร้าว

2.  การอบละอองและพ่นหมอกควัน
           ใช้สารเคมีผสมกับน้ำผ่านเครื่องฉีดพ่นละอองฝอย ( ULV ) หรือใช้สารเคมีผสมกับน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล ผ่านเครื่องพ่นหมอกควัน (  THERMAL FOG  ) เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน  อาคารสำนักงาน  ภัตตาคาร  โรงแรม โรงภาพยนต์  โกดังสินค้า ท่อระบายน้ำ
           การให้บริการในบริเวณห้องครัว  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ควรปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ  และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร  และภายหลังการอบละอองหรือการพ่นหมอกควัน ควรทำความสะอาดภาชนะ และพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทุกครั้ง หลังการอบละอองหรือพ่นหมอกควันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรปิดประตู  หน้าต่างไว้อย่างน้อย 2 - 3  ชั่วโมง

3.  เจลหรือเหยื่อกำจัดแมลงสาบและมด
           ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้วิธีการป้องกันกำจัดข้างต้น  อาจใช้การหยอดเหยื่อกำจัด

 

 


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
186316