ดีบัก บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง บริการกำจัดปลวก ฆ่าแมลง จากเยอรมัน

การกำจัดและป้องกันปลวก
 
          การกำจัดปลวกในบริเวณพื้นที่ที่มีความชื้นสูง  เงียบสงบ  ช่องชาร์ป  ฝ้าเพดาน  วงกบ  ขอบบัวหรือตามรอยแตกนั้น  ทำได้โดยใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งชนิดน้ำเพื่อฉีดพ่น ( SPRAYING ) หรืออัดลงชั้นดิน  ( SOIL TREATMENT ) ชนิดผง ( DUSTING )  และการใช้เหยื่อ( BAIT STATION ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่
          สำหรับ  SOIL TREATMENT  การเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน ( วิธีนี้ใช้ได้กับพื้นที่ทั่วๆไป ยกเว้นอาคารสูงเนื่องจากความหนาแน่นของพื้นคอนกรีต และสภาพของพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเจาะได้ ) แล้วอัดสารเคมีชนิดน้ำที่ผสมในปริมาณ 5 ลิตร/จุด  ลงชั้นดินรอบอาคารส่วนวิธีการใช้เหยื่ออาหาร หรือ BAIT STATION  นั้นใช้การฝังกล่องเหยื่อลงไปในใต้ดินรอบๆอาคารเหยื่อที่ใช้เป็นสารที่ออกฤทธิ์ มีคุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดให้ปลวกเข้ามากิน  และควบคุมอัตราการเจริญเติบโต ( INSECT GROWTH REGULATION ) เป็นการลดประชากรในรังปลวกจนกระทั่งปลวกตายหมดไปในที่สุด

 

 

 


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
186311