ดีบัก บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง บริการกำจัดปลวก ฆ่าแมลง จากเยอรมัน

ระบบการวางท่อกำจัดปลวก
ปลวก
          การป้องกันและกำจัดปลวก  มีอยู่หลายวิธี  สำหรับปลวกใต้ดินนั้น  การป้องกันและกำจัดให้ได้ผลมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด  คือ การใช้สารเคมีที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น  เพื่อรับรองว่ามีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม      โดยจะต้องกำจัดตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหา  คือต้นตอของรังเพื่อมิให้สามารถขยายพันธุ์ได้อีกต่อไป

การป้องกันและกำจัดปลวก  มี 2 วิธี คือ
          1. การป้องกันและกำจัดปลวกบ้านหรืออาคารระหว่างการก่อสร้าง
          2. การป้องกันและกำจัดปลวกบ้านหรืออาคารหลังการก่อสร้าง/ปลูกสร้างเสร็จแล้ว
 
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านหรืออาคารระหว่างการก่อสร้าง

1.  Pipe  Treatment  System (ระบบติดตั้งท่ออัดน้ำยาเคมีใต้พื้นบ้านหรืออาคารระหว่างการก่อสร้าง)
          เป็นระบบการติดตั้งท่อน้ำยาป้องกันปลวกใต้พื้นอาคารตามบริเวณห้องต่างๆ โดยจะอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อที่สามารถทนทานต่อแรงอัดความดันสูงและมีความยืดหยุ่น และสามารถป้องกันการถูกทำลายจากน้ำยาเคมี โดยใช้เครื่องมืออัดแรงดันสูง  และ ฉีดน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้ผิวดินส่วนนั้นเป็นพิษยากเกินกว่าปลวกจะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายความเสียหายให้กับตัวบ้าน หรือตัวอาคารได้ โดยจะเริ่มดำเนินการหลังจากได้ก่อสร้างเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะเริ่มทำการวางท่อ โดยจะวางท่อขนานไปกับแนวคานคอดินในรอบตัวอาคาร จะมีท่อซอยวางขนานคานในบางจุดตามความเหมาะสมที่มักจะเกิดปัญหาปลวก  ได้แก่
     - บริเวณที่มีความชื้นสูง  เช่น  บริเวณห้องน้ำ  ห้องใต้บันได
     การอัดและฉีดกระจายน้ำยาเคมีลงดินจะ ครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของบ้านหรืออาคารรวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัวบ้านด้วยเพื่อป้องกันปลวก เข้ามาสู่บ้านหรืออาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคาร และจะมีหัวฉีดน้ำยาเพื่อฉีดกระจายน้ำยาเคมี รวมทั้งจะมีวาล์วหัวอัดน้ำยาเคมีนอกตัวอาคารเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นตัวอัดน้ำยาเคมีเข้าไปในท่อที่ได้ติดตั้งไว้ใต้พื้นอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเจาะพื้นบ้านหรืออาคารในอนาคตข้างหน้า
          นอกจากนั้น  วิธีนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำยาเคมีตกหล่นในบ้าน ปัญหาที่ต้องโยกย้ายของออกจากบ้านหรืออาคาร
 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบ Pipe Treatment System แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
      1.  ฝ่ายก่อสร้างเทคานคอดินในบริเวณที่จะสร้างบ้านหรืออาคารจนเสร็จเรียบร้อย โดยยังไม่ต้องปรับพื้นดินหรือทราย  หรือวางพื้นปูแผ่นสำเร็จรูป
      2.  เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายบริการป้องกันและกำจัดปลวกทำการวางและยึดท่อน้ำยาเคมี ที่ทนแรงอัดสูงขนานไปตามแนวคานคอดินด้านในรอบตัวอาคาร ลึกจากบนคานลงไป 15 เซนติเมตร โดยมีแคมป์รัดท่อและติดตั้งหัวปล่อยสารเคมี(Springer) ที่ท่อน้ำยาเคมี  ระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร
      3.  เจ้าหน้าที่วางท่อวาล์วหัวอัดน้ำยาเคมี โดยจะอยู่รอบ ๆ ภายนอกตัวอาคารเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม
      4.  เจ้าหน้าที่ใช้หัวอัดน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพแบบพิเศษอัดลงหัวอัดน้ำยาเคมี แล้วทำการอัดฉีดพ่นน้ำยาเคมี  บริเวณภายในอาคาร  ด้วยเครื่องอัดลมที่มีกำลังแรงดันสูง โดยใช้น้ำยาเคมีประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร น้ำยาจะกระจายออกมาตามหัวปล่อยสารเคมี เพื่อทำการอัดน้ำยาโดยรอบแนวคานดินนอกตัวอาคาร  และทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้ง 
 
การรับประกันแล้วตรวจเช็ค
      1.  บริษัทฯ มีการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมีที่จะสามารถป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินได้เป็นเวลา 3 ปี และจะออกใบรับประกัน (Warrancy Certificate)
      2.  บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจเช็คให้กับท่านทุกๆ 4 เดือน  ตลอดระยะเวลา 3 ปี
      3.  ในกรณีที่ท่านพบปัญหาหรือสงสัยว่าจะมีปลวกเกิดขึ้นใหม่  โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปบริการให้ท่านภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากรับแจ้งแล้วโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น
 
อุปกรณ์ที่ใช้
1.  ท่อ  HDPE  PN16  ( ท่อการเกษตร )
2.  แคมป์รัดท่อ
3.  วาล์วหัวอัดน้ำยาเคมี
4.  หัวปล่อยสารเคมี (Springer)
5.  พุก,  ตะปูเกลียว 
 
 
 ** การกำจัดปลวกให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  ควรดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญ **
 
 
ภาพขั้นตอนการวางท่อ >>> 

  


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
201190